Priser

Oversigt over priser i kategorier.

Billetprisen vil desuden stå sammen med beskrivelsen af hver forestilling.

Ved køb af abonnement betales medlemskontingent i GUL serie.

Prisgruppe 1 2019-20

Prisgruppe 2 år 2018-19

Prisgruppe 3 2017-2018 

 

Sidst opdateret: 09.05.2019