Priser

Oversigt over priser i kategorier.

Billetprisen vil desuden stå sammen med beskrivelsen af hver forestilling.

Ved køb af abonnement betales medlemskontingent i GUL serie.

 

 

Priskategorier 2020-21 

 

Sidst opdateret: 23.04.2020