Ved ankomst:

 

Når I kommer ind i forhallen vil der være standere med sprit til benyttelse inden I går videre ind i teatret – ligesom der også på hver bar og toilet vil være sprit til hænderne. Vort personale benytter desuden engangshandsker i baren. Det er stadig frivilligt om man ønsker at benytte mundbind, medbring gerne selv eller køb et i baren. Herudover skal myndighedernes generelle forskrifter overholdes. Det betyder blandt andet, at stolesæder friholdes efter hver bestilling og herudover udnyttes kun det halve af teatrets publikumskapacitet.

 

Kaffepausen:

Vi vil gerne opfordre til, at alle der ønsker drikkevarer i pausen, bestiller ved ankomst til teatret inden start på forestillingen - så kom i god tid og baren åbnes en time før hver forestilling. Af hensyn til pladshensyn i foyererne er det p.t. tilladt at tage drikkevarerne med ind i salen i pausen – dog vil vi gerne, at det brugte service sættes udenfor døren igen inden 2. del starter.