Priskategori 1 - GUL serie

Billetgruppe

Abonnement

Abonnement

Løssalg

Løssalg

Voksne

Unge

u/25 år

Voksne

Unge

u/ 25 år

A

300 kr.

180 kr.

360 kr.

180 kr.

B

280 kr.

170 kr.

340 kr.

170 kr.

C

230 kr.

110 kr.

280 kr.

110 kr.

D

200 kr.

100 kr.

230 kr.

100 kr.

Priskategori 2 - GRØN serie

Voksne: 130 kr.

Unge u/ 25 år: 70 kr.

Priskategori 3 - BLÅ serie - Børne- og Familieteater

Enhedspris: Børn: 40 kr.

                  Voksne: 50 kr.

Få 10 % rabat ved køb af billetter til min. 3 forestillinger.

Priskategori 4 - Hvid serie - Kay Werners Kapel

130 kr.

 Nummererede pladser

Priskategori 5 - Tryllefløjten - GUL serie (opføres i Tinghallen) Kun i abonnement

A

330 kr.
På gulvet lige efter symfoniorkesteret samt på
midtertribunen (ca. 4 rækker à 24 stole).

B

290 kr.
I de to sektioner på hver side af midtertribunen.
Løssalg: Henvendelse til Tinghallens billetkontor.

Priskategori 6 - Hvid serie - Musikforestillinger - Nummererede pladser

A

320 kr.

B

280 kr.

Ved køb af abonnement i gul serie (mindst 5 forestillinger) opnås 15 % rabat i priskategori 6.

Salgsoversigt

Stoleoversigt salen